Uitleg zoektermen

Klik op een categorie om de boeken in die categorie te vinden. Vul een combinatie van codes in in het zoekveld naast (of onder) deze pagina om boeken te vinden met die combinatie van kenmerken.

korte beschrijving

soort boek

151 roman boek dat bestaat uit een lang verhaal of uit meerdere sterk met elkaar verbonden verhalen

152 verhalen boek dat bestaat uit meerdere verhalen die niet of los met elkaar verbonden zijn

153 novelle een lang verhaal, maar niet zo lang als een roman en/of los uitgegeven

154 beeldverhaal stripverhaal of graphic novel

150 ander soort boek combinatie van bijv. een beeldverhaal en een gewoon verhaal, fictie en non-fictie of nog een andere vorm

genre

111 literatuur boek met een bijzondere stijl of structuur en/of bijzondere aandacht voor met name sociale, dan wel psychologische verschijnselen, maar altijd vrij van typische boekentaal, niet puur gericht op ontspanning en ook geen genreboek

112 literair genreboek literair boek in een bepaald genre, ofwel een boek met literaire kenmerken en zich houdend aan en/of spelend met regels voor een bepaald genre, bijv. een literaire thriller of literaire

113 ontspanning puur op ontspanning gericht boek, zonder literaire pretenties, vaak geschreven in typische boekentaal en/of zich houdend aan de regels voor een bepaald genre, zoals crime, sf, romantiek

114 realistisch boek dat dichtbij de werkelijkheid blijft, bijv. romans over een bepaald maatschappelijk thema, niet te rekenen tot literatuur of een bepaald genre

115 young adult boek dat ook interessant is voor jongeren of gaat over een kind of jongere

116 klassieker ouder boek dat nog steeds veel gelezen wordt

117 debuut eerste (fictie) boek van een schrijver

118 bekroond boek dat een belangrijke prijs heeft gekregen

focus

120 focus op thema ook interessant voor lezers die een boek alleen maar lezen vanwege het (actuele) onderwerp, het maatschappelijke thema enz.

121 focus op verhaal ook interessant voor lezers die een boek alleen maar lezen voor het verhaal

122 focus op personage(s) ook interessant voor lezers die alleen maar geinteresseerd zijn in de manier waarop personages zich ontwikkelen en/of omgaan met situaties en/of elkaar

123 veel achtergrond bevat veel informatie over de wereld waarin het verhaal speelt, bijv. over het milieu waarin de hoofdpersoon is geboren of terecht gekomen, een bepaalde tijd of streek

124 veel ideeën bevat veel ideeen die niet direct te maken hebben met het verhaal, bijvoorbeeld over de maatschappij

125 bijzondere stijl ook interessant voor mensen die lezen om de stijl en bijv. de structuur van een boek en daardoor minder geschikt voor mensen die vooral lezen voor het verhaal, de personages, het thema of de wereld waarin het verhaal zich afspeelt

strekking

131 optimistisch dit boek geeft (enige) hoop: de schrijver geeft blijk van een positief beeld van de mens en/of de wereld, hij heeft oog voor het mooie

132 deels optimistisch, deels pessimistisch dit boek geeft hoop op het ene punt, maar niet op het andere: de schrijver beoordeelt bepaalde aspecten van de mens en de wereld positief en andere negatief

133 pessimistisch de schrijver geeft blijk van een negatief beeld van de mens en/of de wereld, hij heeft vooral oog voor het slechte

134 neutrale strekking de schrijver heeft niet duidelijk een positief of negatief beeld van de mens of de wereld

structuur

140 opvallende vorm het boek heeft een opvallende vorm, dus niet gewoon een begin, midden en einde

141 traditionele opbouw het boek heeft een duidelijk begin, midden en einde

142 geen losse eindjes opgeroepen vragen worden beantwoord, opgevoerde personages komen terug, enz.

143 mozaiekstructuur het boek is opgebouwd uit los te lezen verhalen die de lezer zelf met elkaar in verband moet brengen

144 meerduidig het boek is op meer manieren te interpreteren, bijv. doordat het onduidelijk blijft wat er nu echt gebeurd is

145 dubbelroman het boek is een afwisseling van twee verhalen (bijv. heden en verleden, de man en de vrouw)

146 veel tijdsprongen de gebeurtenissen worden niet verteld in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden

147 meerdere perspectieven je ziet de gebeurtenissen vanuit de ogen van meer dan een personage

sfeer

161 feelgood dit boek zal je ontroeren en/of een goed gevoel geven

162 spannend bij dit boek vraag je je steeds af hoe het verhaal verder zal gaan, dan wel hoe het zal aflopen

163 grappig dit boek laat je lachen

164 aangrijpend dit boek laat je meeleven met personages die iets ergs meemaken

165 beklemmend dit boek geeft je een benauwd gevoel, omdat de hoofdpersoon in penibele situatie zit of vanwege de werkelijkheid die er geschetst wordt

166 zinnenprikkelend erotisch boek

167 rauw confronterend boek door het rauwe van de personages en/of de wereld waarin ze leven, dan wel door de rauwe manier waarop de auteur de dingen beschrijft, soms cynisch

168 romantisch dit boek brengt je in the mood for love

169 mooi mooi verhaal en/of geschreven in een poëtische stijl, soms droevig, maar nooit cynisch

inhoud

171 psychologisch dit boek laat zien hoe mensen in elkaar zitten (zonder op dat punt te vervallen in clichés)

172 filosofisch dit boek bevat meer filosofische gedachten dan de meeste andere boeken

173 spiritueel dit boek heeft een spirituele boodschap

174 persoonlijk in dit boek vertelt de auteur over zijn eigen leven of laat hij op een andere manier veel van zichzelf zien

175 actueel in dit boek zit een actueel thema verwerkt

176 historisch dit boek speelt in het verleden

177 andere werkelijkheid dit boek speelt in een andere werkelijkheid, bijv. in de toekomst of in een fantasiewereld

178 bevat puzzelelement in dit boek vraag je je steeds af wat er nu precies gebeurd is, hoe de dingen in elkaar passen enz.

genre

hoofdgenre

211 literatuur ook interessant voor lezers die alleen maar literatuur willen lezen

212 spannend boek ook interessant voor lezers die alleen maar van spannende boeken houden, zoals thrillers en avonturenromans

213 romantisch boek ook interessant voor lezers die alleen maar van romantische boeken houden, zoals feelgoodromans, liefdesverhalen, ladlit

214 realistisch boek ook interessant voor lezers die willen dat een boek vooral de werkelijkheid weergeeft, bijv. romans over een bepaald maatschappelijk thema

215 humoristisch boek ook interessant voor lezers die alleen maar houden van humoristische boeken, zoals boeken van cabaretiers, chicklit, schelmenromans

210 hoofdgenre onduidelijk boek dat niet duidelijk literair of realistisch is, maar ook niet de regels volgt van een bepaald genre

subgenre

221 thriller boek waarin de spanning hoog wordt opgevoerd

222 misdaad verhaal dat voor een groot deel draait om minstens een misdaad

223 fantasy dit boek speelt of in een verzonnen wereld speelt of het speelt wel in onze wereld, maar bevat tevens een element als dieren die kunnen praten, superhelden of vampieren

224 science fiction boek dat in de toekomst (of een parallel universum) speelt en waarin is nagedacht over hoe mensen dan (daar) leven

225 avontuur boek waarin de hoofdpersoon vooral avonturen beleeft, niet altijd even realistisch

226 oorlog een verhaal dat voor een groot deel speelt tijdens een (niet-verzonnen) oorlog en waarin die oorlog een belangrijke rol speelt

227 spionage een verhaal dat grotendeels draait om minstens een geval van spionage

228 horror niet-realistisch boek waarin huiveringwekkende dingen gebeuren of dreigen te gebeuren

231 liefde boek dat (onder meer) draait om een amoureuze relatie

233 erotiek erotische roman of ander boek waarin seks (met instemming van beide partners) een belangrijk thema is

234 feelgood boek dat de lezer verzoent met de wereld

236 streekroman verhaal dat voor een belangrijk deel speelt op het platteland, met veel aandacht voor familieverbanden

237 tragisch boek met een tragische hoofdpersoon en/of een tragische afloop

240 waargebeurd verhaal dat sterk is gebaseerd op gebeurtenissen in de werkelijkheid

241 historisch boek dat speelt in een verleden waar de schrijver met kennis van zaken over kan schrijven

242 levensverhaal waargebeurd verhaal over een meestal onbekende persoon

243 reisverhaal verhaal waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van minstens een reis

244 persoonlijk boek waarin de auteur over zijn eigen leven vertelt of op een andere manier veel van zichzelf laat zien

245 geromantiseerde fictie levensverhaal van een bekend persoon waarvoor de schrijver enig onderzoek heeft gedaan

247 autobiografische fictie verhaal dat (losjes) is gebaseerd op gebeurtenissen in het leven van de schrijver zelf

248 sleutelroman verhaal dat losjes is gebaseerd op ware gebeurtenissen en waarin bestaande personen zijn te herkennen

249 verhalende non-fictie boek over iets dat de schrijver heeft onderzocht dat leest als een roman

251 mannenboek boek dat relatief veel gelezen zal worden door mannen

252 vrouwenboek boek dat bijna alleen gelezen zal worden door vrouwen

253 chicklit humoristisch boek met vrouwelijke hoofdpersoon, bedoeld voor vrouwelijke lezers

254 ladlit humoristisch boek met mannelijke hoofdpersoon, bedoeld voor mannelijke lezers

261 filosofisch boek met meer filosofische uitweidingen dan andere boeken

262 spiritueel boek met spirituele boodschap

263 religieus boek met religieuze boodschap

271 episch boek waarin je verschillende personages volgt gedurende langere periode

verhaalelementen

304 sterk puzzelelement boek dat draait om de vraag hoe iets precies in elkaar zit, wat er gebeurd is enz., waardoor je wordt uitgenodigd dingen met elkaar in verband te brengen en/of verklaringen te bedenken

305 puzzelelement boek waarin de vraag hoe iets precies in elkaar zit, wat er gebeurd is enz. wel op komt, maar niet centraal staat

306 geen puzzelelement boek waarbij je je niet afvraagt wat er precies gebeurd is of hoe je dingen met elkaar in verband moet brengen

307 duidelijk huilmoment boek waarbij veel lezers tranen in de ogen zullen krijgen

308 mogelijk huilmoment boek waarbij de gevoelige lezer tranen in de ogen kan krijgen

309 geen huilmoment boek waarbij lezers niet zullen hoeven huilen

311 sterk liefdesverhaal boek dat draait om een liefde of waarin een liefde overtuigend wordt beschreven

312 bevat liefdesverhaal boek dat wel een liefdesverhaal bevat maar ook geschikt is voor lezers die daar niet in geinteresseerd zijn

313 geen liefdesverhaal boek zonder liefdesverhaal

321 veel aandacht voor relaties boek dat draait om relaties of waarin relaties overtuigend beschreven worden en daardoor minder interessant voor lezers die lezen voor het verhaal of het thema

322 aandacht voor relaties boek met enige aandacht voor de relaties tussen de personages

323 weinig aandacht voor relaties boek met weinig aandacht voor relaties

324 veel psychologie boek dat draait om psychologische kwesties, en daardoor minder interessant voor lezers die lezen voor het verhaal of het thema

325 enige psychologie boek met aandacht voor psychologische kwesties

326 geen psychologie boek zonder aandacht voor psychologische kwesties

331 veel seks boek waarin seks een belangrijke rol speelt en uitgebreid dan wel expliciet beschreven wordt

332 enige seks boek met enige seks

333 geen seks boek zonder seks en dus ook geschikt voor lezers die (nog) geen enkele seksscene willen tegenkomen in een boek

341 veel geweld boek met veel, grof en/of uitgebreid beschreven geweld, niet voor de fijngevoelige lezer

342 enig geweld boek met minstens een korte of langere geweldsscene

343 geen geweld boek zonder geweld en dus ook geschikt voor lezers die geen enkele geweldsscene willen tegenkomen in een boek

351 veel spanning verhaal waarbij je je voortdurend afvraagt hoe het verder gaat en af zal lopen

352 enige spanning boek waarbij je je zo nu en dan afvraagt hoe het verder zal gaan en af zal lopen

353 geen spanning boek waarbij je je nauwelijks afvraagt hoe het verder zal gaan en af zal lopen

361 veel humor boek met meer humor dan de meeste andere boeken

362 enige humor boek met enige humor

363 geen humor boek met weinig tot geen humor

371 meerdere levensgebeurtenissen boek met veel levensgebeurtenissen (geboorte, dood, huwelijk, scheiding, ontslag, ongeval, ziekte)

372 bevat levensgebeurtenis boek rond een of meer levensgebeurtenissen (geboorte, dood, huwelijk, scheiding, ontslag, ongeval, ziekte)

373 weinig levensgebeurtenissen boek waarin levensgebeurtenissen (geboorte, dood, huwelijk, scheiding, ontslag, ongeval, ziekte) niet of nauwelijks een rol spelen

374 veel ideeën boek met veel (originele) ideeen over psychologische, maatschappelijke en andere verschijnselen, en daardoor minder interessant voor lezers die alleen lezen voor het verhaal, dan wel de personages

375 enige ideeën boek met enige (originele) ideeen over psychologische, maatschappelijke en andere verschijnselen

376 weinig ideeën boek met weinig (originele) ideeen over psychologische, maatschappelijke en andere verschijnselen, en daardoor ook geschikt voor lezers die vooral lezen voor het verhaal

377 meerdere inzichten boek waarin het meer dan eens voorkomt dat een hoofdpersoon een belangrijk inzicht krijgt in zichzelf of de wereld

378 belangrijk inzicht boek waarin een hoofdpersoon tot een belangrijk inzicht komt

379 geen inzicht boek waarin geen hoofdpersoon tot een belangrijk inzicht komt, of waarin dit geen belangrijke rol speelt in het boek

381 veel natuur boek met veel natuurbeschrijvingen en dus minder geschikt voor mensen die vooral lezen voor het verhaal, de personages en/of het thema

382 enige natuur boek met natuurbeschrijvingen, maar nog steeds geschikt voor mensen die daar niet van houden

383 weinig natuur boek met weinig natuurbeschrijvingen

hoofdpersoon

411 een duidelijke hoofdpersoon boek waarin een personage beduidend meer aandacht krijgt dan de andere

412 twee hoofdpersonen boek waarin twee personages meer aandacht krijgen dan de andere

413 meer dan twee hoofdpersonen boek met meer dan twee (belangrijke) personages

421 mannelijke hoofdpersoon in een groot deel van dit boek is er sprake van minstens een mannelijke hoofdpersoon

423 geen mannelijke hoofdpersoon boek waarin geen grote rol is weggelegd voor een man

422 vrouwelijke hoofdpersoon in een groot deel van dit boek is er sprake van minstens een vrouwelijke hoofdpersoon

424 geen vrouwelijke hoofdpersoon boek waarin geen grote rol is weggelegd voor een vrouw

425 heteroseksuele hoofdpersoon in een groot deel van dit boek is er sprake van minstens een heteroseksuele hoofdpersoon

426 homoseksuele hoofdpersoon in een groot deel van dit boek is er sprake van minstens een homoseksuele hoofdpersoon

427 biseksuele hoofdpersoon in een groot deel van dit boek is er sprake van minstens een biseksuele hoofdpersoon

431 kind in een groot deel van dit boek is er sprake van een kind als hoofdpersoon

435 geen kind boek waarin geen grote rol is weggelegd voor een kind

432 jongere in een groot deel van dit boek is er sprake van een jongere als hoofdpersoon

436 geen jongere boek waarin geen grote rol is weggelegd voor een jongere

433 volwassene in een groot deel van dit boek is er sprake van een volwassene als hoofdpersoon

437 geen volwassene boek waarin geen grote rol is weggelegd voor volwassenen

434 oudere in een groot deel van dit boek is er sprake van een oudere als hoofdpersoon

438 geen oudere boek waarin geen grote rol is weggelegd voor een oudere

441 stoere hoofdpersoon boek met een hoofdpersoon die in de eerste plaats handelt en dus niet veel nadenkt of praat over zijn gevoelens en andere zaken die er op dat moment niet toe doen

444 geen stoere hoofdpersoon boek waarin niet of nauwelijks sprake is van een stoere hoofdpersoon

442 filosofische hoofdpersoon boek met een hoofdpersoon die veel nadenkt over zichzelf en/of de dingen om hem heen

445 geen filosofische hoofdpersoon boek waarin niet of nauwelijks sprake is van een filosofische hoofdpersoon

443 gevoelige hoofdpersoon boek met een hoofdpersoon die veel stilstaat bij zijn gevoelens en/of snel geemotioneerd is

446 geen gevoelige hoofdpersoon boek waarin niet of nauwelijks sprake is van een hoofdpersoon die veel stilstaat bij zijn gevoelens en/of snel geemotioneerd is

451 hoofdpersoon met weinig uitgewerkt karakter de hoofdpersoon heeft duidelijke eigenschappen, niet per se alleen goede of slechte, en sommige worden misschien verklaard door dingen in zijn verleden bijvoorbeeld, maar verder is er nauweljks aandacht voor psychologische processen

452 hoofdpersoon met uitgewerkt karakter boek met hoofdpersoon met uitgewerkt karakter, ofwel de hoofdpersoon heeft duidelijke eigenschappen, niet per se alleen goede of slechte, en er is aandacht voor psychologische processen, maar het boek is ook interessant voor mensen die hierin weinig geinteresseerd zijn

453 hoofdpersoon met ver uitgewerkt karakter boek met hoofdpersoon met uitgewerkt karakter, ofwel de hoofdpersoon zit op een zeer aparte manier in elkaar en/of het boek is ook interessant voor mensen die vooral geinteresseerd zijn in hoe mensen zich ontwikkelen en/of omgaan met situaties en elkaar

461 bestaande hoofdpersoon boek met in een groot deel een hoofdpersoon die niet is verzonnen

464 verzonnen hoofdpersoon boek met in een groot deel een hoofdpersoon die nooit echt heeft bestaan

462 bekende hoofdpersoon boek met in een groot deel een niet-verzonnen hoofdpersoon die enige bekendheid geniet of heeft genoten

465 onbekende hoofdpersoon boek met in een groot deel een niet-verzonnen hoofdpersoon die nooit of nog niet bekend is geworden

471 ik-verteller boek met in een groot deel een ik-verteller

472 geen ik-verteller boek waarin niet of nauwelijks sprake is ven een ik-verteller

473 meerdere vertellers boek waarin het verhaal verteld wordt door meer dan een persoon

463 op auteur lijkende hoofdpersoon boek met in een groot deel een hoofdpersoon die het nodige gemeen heeft met de auteur

454 hoofdpersoon met ziekte of handicap boek met in een groot deel een hoofdpersoon met een lichamelijke ziekte of handicap

456 hoofdpersoon met psychische aandoening boek met in een groot deel een personage met een psychische stoornis of trauma

420 niet-menselijke hoofdpersoon boek met in een groot deel een hoofdpersoon die geen mens is, maar bijv. een dier, object, engel of sprookjesfiguur.

verhaalwereld

511 Nederland boek dat voor een groot deel speelt in Nederland

512 Vlaanderen boek dat voor een groot deel speelt in Vlaanderen

513 westers land boek dat voor een groot deel speelt in een land waarin het christendom van oudsher de belangrijkste religie is

514 niet-westers land boek dat voor een groot deel speelt in boek dat voor een groot deel speelt in land waarin het christendom niet de belangrijkste religie is

515 verzonnen wereld boek dat voor een groot deel speelt in een verzonnen wereld

516 precieze plaatsaanduidingen plaatsen bestaan echt (of hebben bestaan) en worden met naam en toenaam genoemd

517 bepaald milieu boek dat voor een groot deel speelt in bepaald milieu of wereldje, bijv. het studentenmilieu, de zakenwereld, het criminele circuit, de vinexwijk

518 exotisch boek dat voor een groot deel speelt in een heel andere (meestal wel prettige) wereld, zoals een tropisch eiland of een orientaals rijk

519 andere cultuur boek dat speelt in een milieu met een niet-christelijke

521 heden boek dat voor een groot deel speelt in het heden

522 nabij verleden boek dat voor een groot deel speelt in een tijd die nog niet zo ver achter ons ligt

523 verleden boek dat voor een groot deel speelt in het verleden

524 toekomst boek dat voor een groot deel speelt in een periode die op het moment van schrijven nog niet was aangebroken

525 historische gebeurtenis(sen) boek waarin minstens een historische gebeurtenis een rol speelt van enig belang

531 luxueuze omstandigheden boek waarin minstens een hoofdpersoon leeft in luxueuze omstandigheden (glamour, rijkdom, macht enz.)

532 normale omstandigheden boek waarin minstens een hoofdpersoon leeft in normale omstandigheden, vergelijkbaar met die van de meeste van ons

533 zware omstandigheden boek waarin minstens een hoofdpersoon leeft in zware omstandigheden (armoede, onderdrukking, oorlog enz.)

541 warm dit boek speelt voor een groot deel in een wereld waarin de personages lief voor elkaar proberen te zijn

542 vrolijk dit boek speelt voor een groot deel in een wereld waarin de personages de moed erin houden

543 droevig dit boek speelt voor een groot deel in een wereld waarin de personages reden hebben om bedroefd te zijn

544 rauw dit boek speelt voor een groot deel in een wereld waarin de personages ruw met elkaar omgaan

545 beklemmend in een groot deel van dit boek is de sfeer beklemmend, bijv. omdat er gevaar dreigt en het niet duidelijk is hoe de hoofdpersoon daaraan kan ontsnappen

546 erotisch in een groot deel van dit boek is de sfeer erotisch

547 geheimzinnig in een groot deel van dit boek is de sfeer geheimzinnig, bijv. omdat de omgeving meer weet dan de hoofdpersoon

548 sprookjesachtig in een groot deel van dit boek is de sfeer sprookjesachtig, bijv. omdat het speelt in een verzonnen wereld

549 vreemd boek waarin de dingen net iets anders zijn of lijken dan je gewend bent

taal

610 opvallende stijl boek met opvallende, bijv. associatieve stijl

611 literair boek met originele beschrijvingen, frasen en/of observaties en in ieder geval zonder de ‘boekentaal’ die je vindt in genreromans

612 literair en vlot met vaart geschreven boek, zonder de \'boekentaal\' die je vindt in genreromans

613 met vaart geschreven met vaart geschreven boek

614 boekentaal boek dat veel vaste uitdrukkingen en zinnen bevat als ‘hij beende door de kamer’ en ‘haar gouden haren wapperden in de wind’, woorden als ‘sissen’, ‘piepen’ of ‘brommen’ in plaats van ‘zeggen’ enz.

615 praatstijl boek waarin de verteller tegen je lijkt te praten als tegen een vriend (parlando)

616 originele beschrijvingen boek met veel originele beschrijvingen

617 kernachtig boek met een zakelijke of uitgebeende stijl, waarin dingen met weinig woorden treffend beschreven worden

618 veel details en achtergrond boek met veel beschrijvingen van details en achtergrond die niet belangrijk zijn voor het begrip van de personages op het verhaal

619 humoristisch boek dat meer humor bevat dan de meeste andere boeken

620 onopvallend taalgebruik boek met taalgebruik dat niemand zal storen

621 simpel taalgebruik boek dat ook interessant is voor lezers die moeite hebben met lezen of de Nederlandse taal

622 ingewikkeld taalgebruik boek met ingewikkelde zinsconstructies en/of betrekkelijk veel minder bekende woorden

623 grof taalgebruik boek waarin woorden worden gebruikt die sommige lezers zullen schokken door de grofheid

624 expliciet taalgebruik boek waarin dingen die lezers als schokkend zouden kunnen ervaren heel precies beschreven worden

625 verhullend taalgebruik boek waarin dingen die lezers als schokkend zouden kunnen ervaren opzettelijk vaag worden beschreven

626 geen vloeken boek met taalgebruik waaraan geen religieuze groep aanstoot kan nemen

631 Nederlands (geen vertaling) boek dat oorspronkelijk is verschenen in het Nederlands

632 vertaling boek dat is vertaald naar het Nederlands

633 Engels boek in het Engels

634 andere taal boek in een andere taal dan het Nederlands of Engels

einde

711 happy end verhaal dat goed afloopt voor de personages die dat verdienen, dat wil zeggen dat ze iets hebben bereikt, geleerd of gekregen, dat dreigend onheil is afgewend of een probleem is opgelost

712 tragisch einde verhaal dat tragisch eindigt voor personages die dat niet verdienen

713 open einde verhaal dat ophoudt voor je weet hoe het met de hoofdpersoon afloopt, wat deze zal gaan doen of wat er precies gebeurd is bijvoorbeeld

714 neutraal einde boek waarin niet zoveel gebeurt en er aan het eind dus ook niet echt iets veranderd is

auteur

geslacht

801 mannelijke auteur

802 vrouwelijk auteur

803 meerdere auteurs

achtergrond

804 westerse achtergrond

805 niet-westerse achtergrond

806 andere cultuur

bekendheid

807 bekroond auteur

808 populaire auteur

809 bekend persoon

Onafhankelijke schrijvers is een themasite van Buzzboeken